NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] brukernavn [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] tilbakeringingsnummer ] Angir brukeregenskaper for RAS. brukernavn - brukerens påloggingsnavn. dialin - om brukeren tillates å ringe inn PERMIT - tillat at brukeren ringer inn. DENY - tillat ikke at brukeren ringer inn. POLICY - bruk policyer for ekstern pålogging. cbpolicy - tilbakeringingspolicyen for brukeren. Tilbakeringings- funksjonen brukes til å spare brukeren kostnadene for telefonsamtalen. NONE - tilbakeringing tillates ikke for brukeren CALLER - bruker kan angi tilbakeringingsnummer ved oppringing ADMIN - ring alltid opp brukeren på tilbakeringingsnummeret cbnumber - nummer som skal brukes når cbpolicy er ADMIN Obs! Alternativet POLICY er ikke tilgjengelig for brukere som hører til et domene i blandet modus. For disse brukerne antas POLICY å bety DENY.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - kommando Angir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.296
13275

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 the virus protect?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

Windows Programm startet immer als Administrator? (Admin Modus)

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Typing speed is slow on Windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Outlook Express *.dbx Ordner E-Mails reparieren (kostenlos)!

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /