netsh ras set user - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] brukernavn [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] tilbakeringingsnummer ] Angir brukeregenskaper for RAS. brukernavn - brukerens påloggingsnavn. dialin - om brukeren tillates å ringe inn PERMIT - tillat at brukeren ringer inn. DENY - tillat ikke at brukeren ringer inn. POLICY - bruk policyer for ekstern pålogging. cbpolicy - tilbakeringingspolicyen for brukeren. Tilbakeringings- funksjonen brukes til å spare brukeren kostnadene for telefonsamtalen. NONE - tilbakeringing tillates ikke for brukeren CALLER - bruker kan angi tilbakeringingsnummer ved oppringing ADMIN - ring alltid opp brukeren på tilbakeringingsnummeret cbnumber - nummer som skal brukes når cbpolicy er ADMIN Obs! Alternativet POLICY er ikke tilgjengelig for brukere som hører til et domene i blandet modus. For disse brukerne antas POLICY å bety DENY.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - kommando Angir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.202
13275

Desktop Hintergrundbild bei Windows 10, wie kann man das ändern?

 /

Hilfe, Windows-10 hat keine Bibliotheken, was mache ich falsch?

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Difference between computer management and file management!

 /