netsh ras set user - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] nazwa_użytkownika [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] numer_wywołania_zwrotnego ] Ustawia właściwości dostępu użytkownika zdalnego. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. dialin - czy użytkownik może telefonować PERMIT - zezwalaj użytkownikowi telefonować. DENY - nie zezwalaj użytkownikowi telefonować. POLICY - zdecyduj na podstawie zasad dostępu zdalnego. cbpolicy - zasada wywołania zwrotnego dla użytkownika. Funkcja wywołania zwrotnego jest używana, aby zmniejszyć koszty użytkownika ponoszone na połączenia telefoniczne. NONE - wywołanie zwrotne nie jest dozwolone dla użytkownika CALLER - użytkownik może określić numer wywołania zwrotnego podczas połączenia ADMIN - zawsze do wywołania zwrotnego używaj numeru_wywołania_zwrotnego cbnumber - numer używany, gdy cbpolicy = ADMIN UWAGA: Opcja "POLICY" nie jest dostępna dla użytkowników, którzy należą do domeny trybu mieszanego. Dla tych użytkowników opcja "POLICY" jest zastępowana opcją "DENY".

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.171
16371

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

How long does it take to install Microsoft Office 365!

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /

Soll ich einen Bildschirmschoner verwenden unter Windows (10, 8.1, 7.0, ...)?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

What is Plug and Play?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /