NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] nazwa_użytkownika [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] numer_wywołania_zwrotnego ] Ustawia właściwości dostępu użytkownika zdalnego. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. dialin - czy użytkownik może telefonować PERMIT - zezwalaj użytkownikowi telefonować. DENY - nie zezwalaj użytkownikowi telefonować. POLICY - zdecyduj na podstawie zasad dostępu zdalnego. cbpolicy - zasada wywołania zwrotnego dla użytkownika. Funkcja wywołania zwrotnego jest używana, aby zmniejszyć koszty użytkownika ponoszone na połączenia telefoniczne. NONE - wywołanie zwrotne nie jest dozwolone dla użytkownika CALLER - użytkownik może określić numer wywołania zwrotnego podczas połączenia ADMIN - zawsze do wywołania zwrotnego używaj numeru_wywołania_zwrotnego cbnumber - numer używany, gdy cbpolicy = ADMIN UWAGA: Opcja "POLICY" nie jest dostępna dla użytkowników, którzy należą do domeny trybu mieszanego. Dla tych użytkowników opcja "POLICY" jest zastępowana opcją "DENY".

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.14
16371

Würde gerne die Software DesktopOK bei uns in der Schule automatisiert verteilen!

 /

Is there any clipboard size limit on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Wo ist das Verzeichnis mit den Suchergebnissen in Windows 10, 8.1, 7?

 /

Show hidden files and directorys and extension in Windows 10/11, can I?

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

Den Web HTTP, HTTPS, und FTP Server auf Windows 11 nachinstallieren!

 /

Is CannaPower illegal?

 /

What is sysinternals.com for Windows?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Windows 11 the folder options in the file explorer!

 /