netsh ras set user - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] nazwa_użytkownika [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] numer_wywołania_zwrotnego ] Ustawia właściwości dostępu użytkownika zdalnego. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. dialin - czy użytkownik może telefonować PERMIT - zezwalaj użytkownikowi telefonować. DENY - nie zezwalaj użytkownikowi telefonować. POLICY - zdecyduj na podstawie zasad dostępu zdalnego. cbpolicy - zasada wywołania zwrotnego dla użytkownika. Funkcja wywołania zwrotnego jest używana, aby zmniejszyć koszty użytkownika ponoszone na połączenia telefoniczne. NONE - wywołanie zwrotne nie jest dozwolone dla użytkownika CALLER - użytkownik może określić numer wywołania zwrotnego podczas połączenia ADMIN - zawsze do wywołania zwrotnego używaj numeru_wywołania_zwrotnego cbnumber - numer używany, gdy cbpolicy = ADMIN UWAGA: Opcja "POLICY" nie jest dostępna dla użytkowników, którzy należą do domeny trybu mieszanego. Dla tych użytkowników opcja "POLICY" jest zastępowana opcją "DENY".

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.14
16371

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Was ist Base64?

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, turn off)!

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Can I remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Windows Server 2008 mit Vista-Aero Designe, wie geht das?

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

 /

Wie formatiere ich eine externe Festplatte unter Windows 7?

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /

Hilfe, bei einem Maus Klick werden die MS Windows Dateien geöffnen?

 /