NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] nazwa_użytkownika [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] numer_wywołania_zwrotnego ] Ustawia właściwości dostępu użytkownika zdalnego. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. dialin - czy użytkownik może telefonować PERMIT - zezwalaj użytkownikowi telefonować. DENY - nie zezwalaj użytkownikowi telefonować. POLICY - zdecyduj na podstawie zasad dostępu zdalnego. cbpolicy - zasada wywołania zwrotnego dla użytkownika. Funkcja wywołania zwrotnego jest używana, aby zmniejszyć koszty użytkownika ponoszone na połączenia telefoniczne. NONE - wywołanie zwrotne nie jest dozwolone dla użytkownika CALLER - użytkownik może określić numer wywołania zwrotnego podczas połączenia ADMIN - zawsze do wywołania zwrotnego używaj numeru_wywołania_zwrotnego cbnumber - numer używany, gdy cbpolicy = ADMIN UWAGA: Opcja "POLICY" nie jest dostępna dla użytkowników, którzy należą do domeny trybu mieszanego. Dla tych użytkowników opcja "POLICY" jest zastępowana opcją "DENY".

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.264
16371

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10!

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Install the media player on Windows 10!

 /

Touch screen pen, what is it?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

Erweitertes Beispiel zum Einfügen von Kalender- und Monatstext!

 /