NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ set ğ user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] kullanıcıadı [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] geri arama numarası ] Kullanıcı RAS özelliklerini ayarlar. username - kullanıcının oturum açma adı. dialin - kullanıcının içeri aramasına izin verilip verilmeyeceği PERMIT - kullanıcının içeri aramasına izin ver. DENY - kullanıcının içeri aramasına izin verme. POLICY - İçeri aramayı belirlemek için uzaktan erişim ilkelerini kullan. cbpolicy - kullanıcının geri arama ilkesi. Geri arama özelliği, arayanın telefon ücretini azaltmak için kullanılır. NONE - kullanıcı için geri aramaya izin verilmez CALLER - kullanıcı arama sırasında geri arama numarasını belirtebilir ADMIN - kullanıcıyı her zaman geri arama numarasından geri ara cbnumber - cbpolicy ADMIN olduğunda kullanılacak numara NOT: 'POLICY' seçeneği, karışık modda bir etki alanına ait kullanıcılar için kullanılamaz. Bu kullanıcılar için 'POLICY', 'DENY' olarak kabul edilir.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - Komutları Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras show tracing
Uzat?lm?ş izlemenin bileşenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.218
14529

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Beispiele, wie Sie Text unter Windows problemlos einfügen können!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Dateinamenerweiterung in Windows-10 anzeigen, geht das?

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Can I see hidden files and directory and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /