NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ set ğ user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] kullanıcıadı [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] geri arama numarası ] Kullanıcı RAS özelliklerini ayarlar. username - kullanıcının oturum açma adı. dialin - kullanıcının içeri aramasına izin verilip verilmeyeceği PERMIT - kullanıcının içeri aramasına izin ver. DENY - kullanıcının içeri aramasına izin verme. POLICY - İçeri aramayı belirlemek için uzaktan erişim ilkelerini kullan. cbpolicy - kullanıcının geri arama ilkesi. Geri arama özelliği, arayanın telefon ücretini azaltmak için kullanılır. NONE - kullanıcı için geri aramaya izin verilmez CALLER - kullanıcı arama sırasında geri arama numarasını belirtebilir ADMIN - kullanıcıyı her zaman geri arama numarasından geri ara cbnumber - cbpolicy ADMIN olduğunda kullanılacak numara NOT: 'POLICY' seçeneği, karışık modda bir etki alanına ait kullanıcılar için kullanılamaz. Bu kullanıcılar için 'POLICY', 'DENY' olarak kabul edilir.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - Komutları Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras show tracing
Uzat?lm?ş izlemenin bileşenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.171
14529

Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

The difference between package and parcel?

 /

Can I use the Aero Desktop Clock on Windows 11?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Mit Wasserzeichen die Bilder schützen um das Kopieren zu reduzieren!

 /

Wie kann ich meine Telekom Sprach-Box einschalten, bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters?

 /

Wenn die Maus Geschwindigkeit sich immer wieder ändert!

 /

How can I use the command history in Windows PowerShell?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /