NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: synchronize host - Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. synchronize seed - Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE

netsh p2p pnrp cloud synchronize - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize.htm

0.046

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Windows-7 Programme an die Taskleiste heften?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Wo gibt es den Virenschutz kostenlos für Windows 7 von MS?

 /