NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: synchronize host - Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. synchronize seed - Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE

netsh p2p pnrp cloud synchronize - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Synchronizuje shluk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize.htm
0.249
15029

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Windows 10 version and build number on the desktop!

 /

Can I navigate up a directory?

 /

Unter Windows 10 die Chrome Browser Version herausfinden 32/64 Bit!

 /

What is disk management?

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Change the default action of pressing WIN+E! 

 /

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

There are several instances with different directories possible!

 /