NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ? Použití: synchronize seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, který má být synchronizován. Poznámky: Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. Příklady: synchronize seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / SEED

netsh p2p pnrp cloud synchronize seed - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/seed.htm

0.061

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Bei Windows 7 zwischen den Benutzerkonten wechseln?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Wie kann ich Dateien und Ordner aus der Dateizeit-Liste entfernen?

 /