NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ? Použití: synchronize seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, který má být synchronizován. Poznámky: Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. Příklady: synchronize seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / SEED

netsh p2p pnrp cloud synchronize seed - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/seed.htm
0.077

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /