NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ? Použití: synchronize seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, který má být synchronizován. Poznámky: Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. Příklady: synchronize seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / SEED

netsh p2p pnrp cloud synchronize seed - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/seed.htm
0.14
18949

Can I somehow disable the click navigation sound on Windows 10/11 in Q-Dir?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10/11?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

How can I turn off the date display on the desktop clock?

 /

Quickly set a fixed time for the file time!

 /

Do I have Home or Pro version of Windows 11?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

For the mobility center a Windows 11 Desktop Shortcut!

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Film.Strip.Explorer ist die Film Streifen Ansicht aus Windows XP für 10! 

 /