NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které chcete prohlížet konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci zjišťování směrovačů pro zadané rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show/interface.htm
0.14
21422

For what stop sleep computer program?

 /

Check smartphone phone credit?

 /

Desktop pictures in 3D display tool for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

What is a two-sided medal?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Mehrere Profile oder INI Dateien zum Speichern der Bildschirmlupen Einstellungen!

 /

Open the command prompt in the Windows 11 Terminal APP!

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10/11?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Can I continue to use the Text Snippet Tool on Windows 11?

 /

Unterschied Zwischen Laser- und Tinten- Drucker?

 /