NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které chcete prohlížet konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci zjišťování směrovačů pro zadané rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show/interface.htm
0.109

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /

Die Screenshot Funktion in Desktop-OK How-To verwenden?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Mobilen Hotspot AndroidAP + Passwort einrichten, ändern und aktivieren?

 /

Windows-8 Download?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Can I create System Restore Point in Windows-10?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /