netsh » routing » ip » routerdiscovery » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které chcete prohlížet konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci zjišťování směrovačů pro zadané rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show/interface.htm
0.046
21422

Ganz einfach Schrift fett, kursiv oder unterstrichen einfügen:

Old bug with the same directory find the same photos on Windows 10, 8.1!

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

The category file management on Software OK!

File sorting influence chronologically yourself in the Explorer views!

Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!(0)