NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní, pro které chcete prohlížet konfiguraci zjišťování směrovačů. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci zjišťování směrovačů pro zadané rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zjišťování směrovačů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show/interface.htm

0.077

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Timestamps?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Eine saubere Installation von Windows-10?

 /

Windows 10 Home oder Pro version?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /