NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip ospf show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální parametry protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/global.htm
0.155
17700

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Will my programs work with Windows 11?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

What is Time Machine?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View, plus save!

 /

Unterschiedliche Dateitypen in unterschiedlichen Farben hervorheben!

 /

Shredder for Windows Desktop and Server OS!

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /