netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. method - vhodná metoda AUTO - přiřadí jiné náhodné číslo sítě IPX všem klientům. POOL - přiřadí adresy IPX z fondu serveru RAS. AUTOSAME - generuje náhodné číslo sítě IPX a přiřadí je všem klientům. POOLSAME - z fondu serveru RAS vybere jedno číslo a přiřadí je všem klientům. Poznámky: U většiny konfigurací se doporučuje buď metoda AUTOSAME nebo POOLSAME, protože uchovávají čísla sítě a omezují počet přenosů v síti. Než je číslo sítě přiřazeno klientovi, nejprve se ověří, zda se nepoužívá síti Intranet serveru RAS. Z toho vyplývá, že některé adresy z fondu adres nemusejí být přiděleny.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.186
20071

Kann man in Windows 7 die Aero Transparenz anpassen, oder ausschalten?

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

Wie kann man in Windows-10 Computersounds ändern?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Can I remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf deutsch umstellen, Windows 7/8.1/10?

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Herunterfahren, Standby, Ausschalten, Neustart, Ruhezustand, am OS Verhindern!

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen!

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /