netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. method - vhodná metoda AUTO - přiřadí jiné náhodné číslo sítě IPX všem klientům. POOL - přiřadí adresy IPX z fondu serveru RAS. AUTOSAME - generuje náhodné číslo sítě IPX a přiřadí je všem klientům. POOLSAME - z fondu serveru RAS vybere jedno číslo a přiřadí je všem klientům. Poznámky: U většiny konfigurací se doporučuje buď metoda AUTOSAME nebo POOLSAME, protože uchovávají čísla sítě a omezují počet přenosů v síti. Než je číslo sítě přiřazeno klientovi, nejprve se ověří, zda se nepoužívá síti Intranet serveru RAS. Z toho vyplývá, že některé adresy z fondu adres nemusejí být přiděleny.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.218
20071

Command to restart programs via command prompt?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Wenn q-dir via Admin aufgerufen wird, werden datei-aktionen nur mit F5 aktualisiert, warum ist das so?

 /

Tastenkürzel zum Einfügen einer Unterschrift in WordPad!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /