NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne. metode - Den ønskede metode AUTO - Tildeler et vilkårligt IPX-netværksnummer til alle klienter. POOL - Tildeler IPX-adresser fra RAS-serveren. AUTOSAME - Opretter et vilkårligt IPX-netværksnummer og tildeler det til alle klienter. POOLSAME - Vælger et nummer fra RAS-serveren og tildeler det til alle klienter. Noter: Enten AUTOSAME- eller POOLSAME-metoden anbefales til de fleste konfigurationer, da de gemmer netværksnumre og reducerer trafikken på netværket. Før et netværksnummer tildeles til en klient, sikres det, at det ikke bruges på RAS-serverens intranet. Derfor kan kan nogle af adresserne i adressegruppen ikke tildeles.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Send pingsignal til alle netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set global
Angiver globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show joins
Viser IPv6-multicast-adresser.
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.186
19238

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Mit Unterstützung von Unicode Zeichen für die Kurz Notizen!

 /

How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Wofür gespiegelte und gedrehte Bild suchen?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

How to edit registry on Windows 10!

 /

Downloadadresse IE-8 Window-Server 2003 x32 und x64!

 /

Was ist in Windows der Infobereich?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /