netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Angir metoden som RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. method - metoden som skal brukes AUTO - tilordner et unikt, tilfeldig IPX-nettverksnummer til alle klienter. POOL - tilordner IPX-adresser fra RAS-serverens utvalg. AUTOSAME - genererer et tilfeldig IPX-nettverksnummer og tilordner det til alle klienter. POOLSAME - velger et tall fra RAS-serverens utvalg og tilordner det til alle klienter. Obs! For de fleste konfigurasjoner, anbefales metodene AUTOSAME eller POOLSAME, siden disse sparer på nettverksnumre og reduserer nettverks- trafikk. Før et nettverksnummer tilordnes en klient, blir det bekreftet at det ikke er i bruk på RAS-serverens intranett. På grunn av dette kan det hende at noen av adressene i adresseutvalget ikke kan tilordnes.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Pinge alle kort.
netsh routing ip igmp set global
Angir gloable IGMP-parametere.
netsh interface ipv6 show joins
Viser multicast-addresser for IPv6.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.171
18341
Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe! Was ist TWAIN! Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern? Ich würde gerne den vollständigen Namen des Ordners auf der Registerkarte sehen? What is Digital Clock in Foreground and what is Always Foreground Forced? Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt? Why do the heart flakes rotate on the Windows Desktop OS? Can I use the 3D benchmark on XP as well as on Windows 10 and 11! Who needs a tool that rotates desktop images in 3D? Can I continue to use the mouse tracks / trails on Windows 11?(0)