NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Angir metoden som RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. method - metoden som skal brukes AUTO - tilordner et unikt, tilfeldig IPX-nettverksnummer til alle klienter. POOL - tilordner IPX-adresser fra RAS-serverens utvalg. AUTOSAME - genererer et tilfeldig IPX-nettverksnummer og tilordner det til alle klienter. POOLSAME - velger et tall fra RAS-serverens utvalg og tilordner det til alle klienter. Obs! For de fleste konfigurasjoner, anbefales metodene AUTOSAME eller POOLSAME, siden disse sparer på nettverksnumre og reduserer nettverks- trafikk. Før et nettverksnummer tilordnes en klient, blir det bekreftet at det ikke er i bruk på RAS-serverens intranett. På grunn av dette kan det hende at noen av adressene i adresseutvalget ikke kan tilordnes.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - kommando Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Pinge alle kort.
netsh routing ip igmp set global
Angir gloable IGMP-parametere.
netsh interface ipv6 show joins
Viser multicast-addresser for IPv6.
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.452
18341

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, can I?

 /

What is a search history?

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Can I close the open Store Apps in Windows-8 Metro from the Switch List?

 /

In den Explorer-Registerkarten QuickInfo vollständigen Pfad anzeigen!

 /

Windows notification area meaning?

 /

Center für erleichterte Bedienung fehlt unter Windows 10, warum?

 /

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, can I?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /