netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » netassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set netassign ? set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME Angir metoden som RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. method - metoden som skal brukes AUTO - tilordner et unikt, tilfeldig IPX-nettverksnummer til alle klienter. POOL - tilordner IPX-adresser fra RAS-serverens utvalg. AUTOSAME - genererer et tilfeldig IPX-nettverksnummer og tilordner det til alle klienter. POOLSAME - velger et tall fra RAS-serverens utvalg og tilordner det til alle klienter. Obs! For de fleste konfigurasjoner, anbefales metodene AUTOSAME eller POOLSAME, siden disse sparer på nettverksnumre og reduserer nettverks- trafikk. Før et nettverksnummer tilordnes en klient, blir det bekreftet at det ikke er i bruk på RAS-serverens intranett. På grunn av dette kan det hende at noen av adressene i adresseutvalget ikke kan tilordnes.

NETSH / RAS / IPX / SET / NETASSIGN

netsh ras ipx set netassign - Windows 2000/XP - kommando Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, netassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Pinge alle kort.
netsh routing ip igmp set global
Angir gloable IGMP-parametere.
netsh interface ipv6 show joins
Viser multicast-addresser for IPv6.
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/netassign.htm
0.125
18341

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /

NAS und Netzwerke werden am Windows 10 Computer nicht erkannt (Netzlaufwerk einrichten)?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

In Run-Command wird die Systemsteuerung nicht korrekt angezeigt!

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Eine Startdiskette für Windows Server 2008 / 2012/ 2016 erstellen?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /