netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.186
13597

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

Wie kann ich bei Facebook.de ein Video-Clip von youtube.com posten, bzw. einbinden?

 /

Was sind Windows Shell extensions (Erweiterungen)?

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

What are system properties?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Erstellen eines Screenshots in Windows 8.1, 10 und Autosave als eine Datei!

 /