NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.203
13597

Quad-Explorer: Schnell das Arbeitsverzeichnis ausfindig machen!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the directory is locked!

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Clipboard access confirmation Internet Explorer, turn off?

 /

Very practical as a door sign or as another message!

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Eine schnelle visuelle Übersicht über alle installierten Windows Schriftarten!

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Offline Dateien unter Windows 10 aktivieren!

 /