netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.125
13597

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Bei Windows-10 habe ich einen Programm heruntergeladen und kann es nicht finden?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Eine schlichte Bildschirmlupe für Windows! 

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /