NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete acceptfilter - Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas på et grensesnitt. delete announcefilter - Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt. delete interface - Fjerner RIP fra angitt grensesnitt. delete neighbor - Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt delete peerfilter - Sletter et filter for en godkjent punktserver.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip relay delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling.
netsh interface ipv6 isatap set router
Angir ISATAP-ruterinformasjon.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm
0.156

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD, or SSD in Windows 10?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte?

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /