NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af hændelser, som har forbindelse med IGMP. error: Logfør kun fejl, som har forbindelse med IGMP. warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med IGMP. info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med IGMP. Bemærkninger: Indstiller globale parametre for IGMP-router/proxy, som f.eks. logføring af relavante hændelser. Example: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver globale IGMP-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver globale IGMP-parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.14
15831

What is an admin mode on Windows 11, 10, ...!

 /

Can I see hidden files and directory and file name extensions in Windows 8.1 / 10 Explorer?

 /

To customize the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

Reduce waiting time when shut down the Windows 11, 10, .. etc.!

 /

The Edge Internet Browser is suddenly dark!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Load and save the Windows 10 start menu with PowerShell!

 /

Diese Datei kann nicht gelöscht werden übergehen!

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 11/10!

 /

Can I also print out lists on a network, e.g. Synology NAS?

 /

Kids login protection under Windows 10 / 11 on tablet or desktop PC!

 /