NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k protokolu IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Nastavuje globální parametry pro směrovač nebo server proxy protokolu IGMP, například protokolování pro příbuzné události. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.249
17422

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

What is Rahnsoftware or Ransomware?

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Standard-Aktion beim Drücken von der Windows+E, Q-Dir Starten!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Can I open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /