NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k protokolu IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Nastavuje globální parametry pro směrovač nebo server proxy protokolu IGMP, například protokolování pro příbuzné události. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.171
17422

Console and PowerShell show the Date or customize the Time!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

How to change default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

 /

Exclude directorys from the search that should not be printed?

 /

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

Continue to use Windows 11, 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

In der Explorer-Ansicht verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

Does Windows 11 also have keyboard shortcuts that I can use?

 /

Show your own drive icon in the Windows 11, 10, ... Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

Under Windows 10 / 11, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Unterschied Dialogfenster zum normalen Windows Fenster?

 /