NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí souvisejících s protokolem IGMP. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k protokolu IGMP. warn: Protokolovat upozornění související s protokolem IGMP. info: Protokolovat informace související s protokolem IGMP. Poznámky: Nastavuje globální parametry pro směrovač nebo server proxy protokolu IGMP, například protokolování pro příbuzné události. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.14
17422

IE wurde heute automatisch auf die neueste Version umgestellt Q-Dir startet falsch!

 /

Windows-11/10/8.1/7/XP unter Windows-10/11 in Virtual-Box, funktioniert so was?

 /

Change Windows 10 and 11 Sleep Settings, can I?

 /

What are Windows applications?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10/11?

 /

What is a cortana?

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows 10 und 11 Desktop entfernen?

 /

Adjust date and time in Windows 11!

 /

Difference zip directory and directory!

 /

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

 /