NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm
0.125

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7 einsetzen, außer die in Designs für Windows 7?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Mauszeiger ist ständig weg unter Windows, warum?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /