NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set routefilter ? Použití: set routefilter [action=]drop|accept] Parametry: Příznak Hodnota action - Jedna z následujících hodnot: drop: accept: Poznámky: Nastaví filtr protokolu OSPF pro směrování. Příklady: set routefilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf set routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/routefilter.htm

0.077

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 / 8 Metro schließen?

 /

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Windows Maus Kugeln für den Mauszeiger am Windows Desktop!

 /

Vorschaufensters im Explorer von Windows 8.1/10 anpassen, aktivieren?

 /

File and Files?

 /