NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set routefilter ? Použití: set routefilter [action=]drop|accept] Parametry: Příznak Hodnota action - Jedna z následujících hodnot: drop: accept: Poznámky: Nastaví filtr protokolu OSPF pro směrování. Příklady: set routefilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf set routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/routefilter.htm

0.046

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Dauerhaftes Löschen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /