netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Použití: delete address [interface=]<řetězec> [address=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - odstraňovaná adresa IPv6; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní adresu IPv6 z daného rozhraní. Příklad: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS


Quick - Link:
netsh routing ip relay dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní adresu IPv6 z rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.062
16771
After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer! Switching to Bing Search in Google Chrome on Windows 11/10? Find out the Chrome browser version in Windows 10 32/64 bit! Activate or deactivate the auto update in Desktop-OK for Windows OS! Windows 10 and 11 start the program or app as admin in admin mode! The credential management on Windows 10/11! Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7! System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it? Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu! Assistent zum Erstellen von Ordnerfreigaben unter Windows 11/10?(0)