NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Použití: delete address [interface=]<řetězec> [address=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - odstraňovaná adresa IPv6; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní adresu IPv6 z daného rozhraní. Příklad: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní adresu IPv6 z rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip relay dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.062

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Wie kann ich in WinBin2Iso in meine Landessprache übersetzen!

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Hilfe, meine Datei kann nicht gelöscht werden!

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /