NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.125
15257

Die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1 / 10 öffnen, bzw. starten, finden?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet?

 /

Free text reading tool for Windows!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Windows 10 (32 Bit / 64 Bit) 1809 Download März 2019, aber wo!

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup directory!

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

Mit Perl die korrekte Zeit abfragen, ausgeben!

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /