NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.233
15257

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

APP Benachrichtigungen aktivieren, deaktivieren?

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), can I?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Was ist ein RSS-Feed. Brauch ich sowas überhaupt ?

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Der Remote Desktop Port bei Windows?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Windows 10 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /