NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET

netsh routing ip routerdiscovery set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
netsh routing ip relay set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set.htm

0.046

Downloadadresse IE-8 Vista x32(x86) und x64!

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /