NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET

netsh routing ip routerdiscovery set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
netsh routing ip relay set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set.htm

0.061

Eine Alternative zur Standard Windows Bildschirmlupe!

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Disable Windows 8 / 10 auto turn off?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 8.1 und 8?

 /

Ändern Sie die Sprache in QuickTextPaste!

 /