NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET

netsh routing ip routerdiscovery set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
netsh routing ip relay set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set.htm

0.124

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /