NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET

netsh routing ip routerdiscovery set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
netsh routing ip relay set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set.htm
0.124
17545

Select directory from List View enable, turn off?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

Move across the File Explorer Menus and change settings on Windows OS!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Long file and directory paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, can I do?

 /