NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET

netsh routing ip routerdiscovery set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
netsh routing ip relay set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set.htm
0.187
17545

Programme unter Windows 10 verstecken!?

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10/11, how to change numbers formats?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

Flaches Design und 3D-Rahmen / Balken im Quad Explorer!

 /

Can I block winrar to open zip and cab files?

 /

Fastest way to open a command prompt in the directory you want!

 /

Hilfe - das Windows 11 hat keinen vollwertigen Administrator!

 /

WiFi Adapter deaktivieren / aktivieren auf Windows 11, 10, ...!

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

Tools - Tray Features - Screenshot Tool Info!

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /