netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Použití: show address [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více rozhraní. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ------ ----------- Používá server DHCP Zobrazí, zda adresa přichází z konfigurace statického nebo DHCP serveru. Adresa IP Zobrazí adresy IP nakonfigurované pro rozhraní. Maska podsítě Zobrazí masku podsítě spojenou s adresou IP. Výchozí brána Zobrazí pro rozhraní adresu IP výchozí brány . Metrika brány Zobrazí metriku výše uvedené výchozí brány. Použije pouze v případě, že jsou nakonfigurovány vícenásobné výchozí brány. Metrika rozhraní Zobrazí metriku pro rozhraní. Použije pouze v případě, že jsou nakonfigurována vícenásobná rozhraní. Příklady: show address "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci adresy IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci adresy IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.187
15811

Need program for secure erase of memory cards!

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

Wozu IsMyHdOK, wenn es schon ähnliche HD-Test Programme gibt!

 /

Console command to see IP Address, can I on Windows 10/8.1/7?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7/8.1/10 Taskleiste?

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /