NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Použití: show address [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více rozhraní. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ------ ----------- Používá server DHCP Zobrazí, zda adresa přichází z konfigurace statického nebo DHCP serveru. Adresa IP Zobrazí adresy IP nakonfigurované pro rozhraní. Maska podsítě Zobrazí masku podsítě spojenou s adresou IP. Výchozí brána Zobrazí pro rozhraní adresu IP výchozí brány . Metrika brány Zobrazí metriku výše uvedené výchozí brány. Použije pouze v případě, že jsou nakonfigurovány vícenásobné výchozí brány. Metrika rozhraní Zobrazí metriku pro rozhraní. Použije pouze v případě, že jsou nakonfigurována vícenásobná rozhraní. Příklady: show address "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci adresy IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci adresy IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.156
15811

Place the recycle bin in the Windows 11 and 10 Start menu!

 /

What is Windows NT?

 /

Was ist Plug und Play?

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 11 and 10?

 /

Wie füge ich der i-net-Funktion im Datei-Explorer Google- oder Bing-Suche hinzu?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Unterschied Dokumente und Formulare?

 /

Synchronize the clock on your Windows 11, 10, ... etc. with a www time server!

 /

Kann ich wirklich meine Fotos zu PDF Dateien machen auf Windows 11, 10, ...?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Innovations in Microsoft's Windows 11 the new operating system!

 /