NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Kullanım: show address [[name=]dize] Parametreler: Etiket Değer name - Belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Bir arabirim için veya arabirimler için IP adresi yapılandırmasını gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- DHCP etkin Adresin statik mi olduğunu DHCP yapılandırmasından mı geldiğini gösterir. IP Adresi Arabirim için yapılandırılmış IP adresini gösterir. Alt ağ maskesi IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesini gösterir. Varsayılan Ağ Geçidi Arabirim için varsayılan bir ağ geçidinin IP adresini gösterir. Alt Ağ Ölçütü Yukarıda gösterilen varsayılan ağ geçidi için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok varsayılan ağ geçidi yapılandırıldığında kullanılır. Arabirim Ölçütü Bir arabirim için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok arabirim yapılandırılmışsa kullanılır. Örnekler: show address "Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Komutları IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.14

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (10, 8.1, 7)?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Tool zur exakten Ermittlung der CPU-Frequenz unter Windows!

 /

Test the PC for several hours!

 /