NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Kullanım: show address [[name=]dize] Parametreler: Etiket Değer name - Belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Bir arabirim için veya arabirimler için IP adresi yapılandırmasını gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- DHCP etkin Adresin statik mi olduğunu DHCP yapılandırmasından mı geldiğini gösterir. IP Adresi Arabirim için yapılandırılmış IP adresini gösterir. Alt ağ maskesi IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesini gösterir. Varsayılan Ağ Geçidi Arabirim için varsayılan bir ağ geçidinin IP adresini gösterir. Alt Ağ Ölçütü Yukarıda gösterilen varsayılan ağ geçidi için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok varsayılan ağ geçidi yapılandırıldığında kullanılır. Arabirim Ölçütü Bir arabirim için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok arabirim yapılandırılmışsa kullanılır. Örnekler: show address "Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Komutları IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.046

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /