NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Kullanım: show address [[name=]dize] Parametreler: Etiket Değer name - Belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Bir arabirim için veya arabirimler için IP adresi yapılandırmasını gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- DHCP etkin Adresin statik mi olduğunu DHCP yapılandırmasından mı geldiğini gösterir. IP Adresi Arabirim için yapılandırılmış IP adresini gösterir. Alt ağ maskesi IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesini gösterir. Varsayılan Ağ Geçidi Arabirim için varsayılan bir ağ geçidinin IP adresini gösterir. Alt Ağ Ölçütü Yukarıda gösterilen varsayılan ağ geçidi için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok varsayılan ağ geçidi yapılandırıldığında kullanılır. Arabirim Ölçütü Bir arabirim için ölçütü gösterir. Yalnızca birden çok arabirim yapılandırılmışsa kullanılır. Örnekler: show address "Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - Komutları IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.187
16765

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

How can I crack the www.gmx.de password or log in or register at www.gmx.com?

 /

Wie kann man das Internet-Datenlimit in Windows 11 festlegen?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Windows 10 and 11: shell:common startup!

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Starten von Programmen mit verschiedenen Prioritätsklassen, aber wie?

 /

Help, why can't I print from my computer?

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

What is Command Prompt?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /