NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: Full: Tam (adres ve b. noktası) çeviri modu etkinleştirir. AddressOnly: Yalnızca adres çeviri modunu etkinleştirir. Private: Özel modu etkinleştirir. FullFirewall: Güvenlik duvarlı tam çeviriyi etkinleştirir. AddressOnlyFirewall: Güvenlik duvarlı yalnızca adres çeviriyi etkinleştirir. FirewallOnly: Yalnızca güvenlik duvarını etkinleştirir. Açıklamalar: Ağ adresi çevirisini (NAT) belirtilen arabirimde yapılandırır. Örnek: add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.092

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /

Laufwerke anzeigen Windows 10, 8.1?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /