NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Format: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. mode - En af følgende værdier: Full: Aktiverer fuldstændig tilstand. Addressonly: Aktiverer kun oversættelsestilstand med adresse. Private: Aktiverer privat tilstand. FullFirewall: Aktiverer fuldstændig oversættelse med firewall. AddressOnlyFirewall: Aktiverer oversættelsestilstand med firewall og adresse. FirewallOnly: Aktiverer kun firewall. Bemærkninger: Konfigurerer oversættelse af netværksadresser (NAT) på den angivne grænseflade. Eksempel: add interface "LAN-forbindelse" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Konfigurerer NAT p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.187

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Can I find auto startup directory in Windows 10 (Where is it)?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Warum heißt der Windows-XP Dateimanager Explorer?

 /

How can I turn off the date display on the desktop clock?

 /