NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Format: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. mode - En af følgende værdier: Full: Aktiverer fuldstændig tilstand. Addressonly: Aktiverer kun oversættelsestilstand med adresse. Private: Aktiverer privat tilstand. FullFirewall: Aktiverer fuldstændig oversættelse med firewall. AddressOnlyFirewall: Aktiverer oversættelsestilstand med firewall og adresse. FirewallOnly: Aktiverer kun firewall. Bemærkninger: Konfigurerer oversættelse af netværksadresser (NAT) på den angivne grænseflade. Eksempel: add interface "LAN-forbindelse" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Konfigurerer NAT p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.093

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Internet Explorer 7, bzw. 8 Schrift vergrößern geht nicht?

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /