netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Nakonfiguruje překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: add interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.061
17389

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP cursor?

 /

Windows 10 UAC activate modify!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Local Security Policy in Windows 10!

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /