netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Nakonfiguruje překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: add interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.077
17389

Problem beim Wiederherstellen der Desktop Icons in DesktopOK!

How can I map a network drive under Windows 11?

Can I switch to the administrative mode and back?

Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10?

What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows?

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!(0)