NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. mode - Jedna z následujících hodnot: full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port). addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu. private: Povoluje privátní režim překladu. FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou Firewall. AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim překladu s bránou Firewall. FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall. Poznámky: Nakonfiguruje překlad adres (NAT) pro určené rozhraní. Příklady: add interface "Připojení místní sítě" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.14
17389

DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 - Data transfer speed!

 /

The numerical file sorting under Windows 10/11 via group guidelines!

 /

Why do I need the Windows Temp folder (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Windows 10/11 Zwischenablage Verlauf öffnen und verwenden!

 /

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /

Was ist Plug und Play?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Search for a lock screen preventer is not necessary!

 /

Can I share the smart drive ejection tool for Windows to all User for free?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /