NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add addressmapping - K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. add addressrange - K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. add ftp - Povolí server proxy FTP. add h323 - Povolí proxy H323. add interface - Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. add portmapping - Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD

netsh routing ip nat add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add.htm
0.093

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Vergrößerung im Internet Explorer 11 / 10 (zoom, Schrift)!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /