netsh routing ip nat add - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add addressmapping - K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. add addressrange - K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. add ftp - Povolí server proxy FTP. add h323 - Povolí proxy H323. add interface - Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. add portmapping - Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD

netsh routing ip nat add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add.htm
0.156
15222

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Alle laufenden Anwendungen am Samsung Galaxy sehen?

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Wurde mit Code -1073741701 (0xc000007b) Fehlermeldung!

 /

Umschalttaste plus Rechtsklick Kontext-Menü in den Explorer Ansichten!

 /

Can I filter certain file types in the folder contents printing?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /