NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add addressmapping - K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. add addressrange - K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. add ftp - Povolí server proxy FTP. add h323 - Povolí proxy H323. add interface - Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní. add portmapping - Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD

netsh routing ip nat add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add.htm

0.077

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Umwandeln vom Text in groß oder klein Buchstaben!

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /