NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add addressmapping - Dodaje mapowanie adresów IP do puli adresów interfejsu NAT. add addressrange - Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. add ftp - Włącza serwer proxy FTP. add h323 - Włącza serwer proxy H323. add interface - Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. add portmapping - Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD

netsh routing ip nat add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras ip show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add.htm
0.187
14468

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Use DiskPart Utility in Windows 10!

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Die Virtualisierung ist auf einmal weg unter Windows 10 / Server 2016!

 /

Free form Screenshot and edit in MS Paint on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Windows 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /