netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Použití: add addressrange [name=]<řetězec> [start=] [end=] [mask=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové adresy. start - Počáteční adresa IP rozsahu adres. end - Koncová adresa IP pro rozsah adres. mask - Maska podsítě protokolu IP spojená s rozsahem sítě omezeným počáteční a koncovou adresou IP. Poznámky: Přidá rozsah adres IP do fondu adres překladu síťových adres (NAT). Příklady: add addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Příklad přidá do fondu adres NAT rozsah adres s adresami od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 a s maskou 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.218
18639

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Can I Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Haupt-Lautstärkeregelung über Mausrad in der Taskleiste Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wo finde ich Windows-8 Fax und Scan, um Dokumente in Win 8.1 und 8 scannen und faxen zu können?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /