NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Použití: add addressrange [name=]<řetězec> [start=] [end=] [mask=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové adresy. start - Počáteční adresa IP rozsahu adres. end - Koncová adresa IP pro rozsah adres. mask - Maska podsítě protokolu IP spojená s rozsahem sítě omezeným počáteční a koncovou adresou IP. Poznámky: Přidá rozsah adres IP do fondu adres překladu síťových adres (NAT). Příklady: add addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Příklad přidá do fondu adres NAT rozsah adres s adresami od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 a s maskou 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Příkazy K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.374
18639

Kostenlose Minianwendungen Windows 10?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Why hide the Windows mouse pointer or cursor?

 /

Excel day time treat text and add days to it, but how?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /