netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Bruk: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der NAT skal brukes. start - Den første IP-adressen til adresseintervallet. end - Den siste IP-adressen til adresseintervallet. mask - IP-nettverksmasken tilknyttet nettverksintervallet hvis grenser er angitt med "start" og "end". Merknader: Legger til et IP-adresseintervall i adresseutvalget til NAT. Eksempler: add addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Eksempelkommandoen legger et adresseintervall til NAT-adresseutvalget med adressene 10.10.10.1 til 10.10.10.254 og masken 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.14
19532

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Save the desktop OK window position in Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

Das Sichern und Wiederherstellen einer bestimmten Registrierung (regedit.exe)!

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Wie kann ich die Windows 7 (8.1, 10) Partition verkleinern/vergrössern?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

Gibt es eine Kommandozeilen-Option, um AlwaysMouseWheel minimiert zu starten?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /