netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Bruk: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der NAT skal brukes. start - Den første IP-adressen til adresseintervallet. end - Den siste IP-adressen til adresseintervallet. mask - IP-nettverksmasken tilknyttet nettverksintervallet hvis grenser er angitt med "start" og "end". Merknader: Legger til et IP-adresseintervall i adresseutvalget til NAT. Eksempler: add addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Eksempelkommandoen legger et adresseintervall til NAT-adresseutvalget med adressene 10.10.10.1 til 10.10.10.254 og masken 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.171
19532

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Kann ich die Symbole in Explorer Ansichten Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Show full folder path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /