NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Bruk: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der NAT skal brukes. start - Den første IP-adressen til adresseintervallet. end - Den siste IP-adressen til adresseintervallet. mask - IP-nettverksmasken tilknyttet nettverksintervallet hvis grenser er angitt med "start" og "end". Merknader: Legger til et IP-adresseintervall i adresseutvalget til NAT. Eksempler: add addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Eksempelkommandoen legger et adresseintervall til NAT-adresseutvalget med adressene 10.10.10.1 til 10.10.10.254 og masken 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.14
19532

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Windows security icon in the Windows 11 taskbar on / off!

 /

Windows Server 2022, 2019, ... 11, 10, 8.1, ... enable / disable ping?

 /

Difference between malware and adware?

 /

Langsame Datenübertragung im Heimnetzwerk am Notebook, Laptop, oder PC?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

 /

A Purple File Explorer on Windows-10/11 Example!

 /

A shortcut and keyboard shortcut for the security center and start menu!

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /