netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Bruk: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der NAT skal brukes. start - Den første IP-adressen til adresseintervallet. end - Den siste IP-adressen til adresseintervallet. mask - IP-nettverksmasken tilknyttet nettverksintervallet hvis grenser er angitt med "start" og "end". Merknader: Legger til et IP-adresseintervall i adresseutvalget til NAT. Eksempler: add addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Eksempelkommandoen legger et adresseintervall til NAT-adresseutvalget med adressene 10.10.10.1 til 10.10.10.254 og masken 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.171
19532

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen!

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /