netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Bruk: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der NAT skal brukes. start - Den første IP-adressen til adresseintervallet. end - Den siste IP-adressen til adresseintervallet. mask - IP-nettverksmasken tilknyttet nettverksintervallet hvis grenser er angitt med "start" og "end". Merknader: Legger til et IP-adresseintervall i adresseutvalget til NAT. Eksempler: add addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Eksempelkommandoen legger et adresseintervall til NAT-adresseutvalget med adressene 10.10.10.1 til 10.10.10.254 og masken 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - kommando Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.171
19532

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /

Wie kann man das Paypal Kennwort ändern?

 /

Technical information short can I, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Was ist der Sinn von Find.Same.Images, wofür?

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /