netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Bruk: delete area [areaid=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal slettes. Merknader: Sletter en ID for området. Dette er et 32-biters tall angitt med desimal punktumnotasjon, som identifiserer OSPF-området. Område- IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP-adresse eller IP-nettverks-IDen. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnettverk, kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettveret med delnettverk som område-ID. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - kommando Sletter angitt omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras set authmode
Angir godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP nett-til-medietilordninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter angitt omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.109
14917

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /

Deaktivieren der Vorschau in der Taskleiste von Windows 10, aber wie?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Wie kann ich einen weiteren Registrierungseditor starten?

 /

Leave the directory size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Auswahlwette Gewinnzahlen 6 aus 45 Zufallszahlen!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /