NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Sposób użycia: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym ma zostać użyty translator adresów sieciowych. start - Początkowy adres IP dla zakresu adresów. end - Końcowy adres IP dla zakresu adresów. mask - Maska podsieci IP skojarzona z zakresem sieciowym ograniczonym przez początkowy i końcowy adres IP. Uwagi: dodaje zakres adresów IP do puli adresów translatora adresów sieciowych (NAT). Przykłady: add addressrange "Połączenie lokalne" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Polecenie przykładowe dodaje zakres adresów do puli adresów NAT, o adresach od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 i masce 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.296
19088

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Windows Store neu installieren bei Windows 10, (defekt, gelöscht)?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wofür ist Fixiert an dieser Position in der Desktop Uhr?

 /

Administrator Konto zu Standardbenutzer machen unter Windows 10!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

VHD, what is this file?

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /