netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Sposób użycia: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym ma zostać użyty translator adresów sieciowych. start - Początkowy adres IP dla zakresu adresów. end - Końcowy adres IP dla zakresu adresów. mask - Maska podsieci IP skojarzona z zakresem sieciowym ograniczonym przez początkowy i końcowy adres IP. Uwagi: dodaje zakres adresów IP do puli adresów translatora adresów sieciowych (NAT). Przykłady: add addressrange "Połączenie lokalne" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Polecenie przykładowe dodaje zakres adresów do puli adresów NAT, o adresach od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 i masce 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.186
19088

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Under Windows 10, enable and disable the device search, but how to?

 /

Is it possible to edit the directory path in the new address bar?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

QuickTextPaste_x64.exe oder QuickTextPaste.exe?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /