NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Vybere typy ověření, o kterých se bude snažit server RAS vyjednávat. Vyjednávání bude probíhat v pořadí od nejvyšší úrovně zabezpečení k nejnižší úrovni zabezpečení. Jakmile se klient a server dohodnou na typu ověření, bude vyjednávání PPP probíhat podle příslušných RFC. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém zatřiďování Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 show interface
Zobrazí parametry rozhraní.
netsh routing ipx add filter
Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.
netsh ras delete authtype
Odstraní typ ověření ze serveru RAS.
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.125
17507

What is Spass, or Spass haben?

 /

Change the font size when comparing under MS Windows OS and the character map!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Hardware sicher entfernen in Windows 7 als Desktop-Verknüpfung!

 /

Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?

 /

Installieren Sie Chrome-Erweiterungen in Microsoft Edge Chromium!

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

Wie kann ich in Excel alles auf eine Seite drucken?

 /

Automated date and time format in QTP for MS Windows all OS!

 /

Verzeichnis Ausdruck direkt über das MS-Explorer Kontext-Menü!

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I turn off this?

 /