netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Vybere typy ověření, o kterých se bude snažit server RAS vyjednávat. Vyjednávání bude probíhat v pořadí od nejvyšší úrovně zabezpečení k nejnižší úrovni zabezpečení. Jakmile se klient a server dohodnou na typu ověření, bude vyjednávání PPP probíhat podle příslušných RFC. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém zatřiďování Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 show interface
Zobrazí parametry rozhraní.
netsh routing ipx add filter
Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.
netsh ras delete authtype
Odstraní typ ověření ze serveru RAS.
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.171
17507

Kann man Windows 8 OEM 32-Bit (x86) bzw. 64-Bit (x64) Vollversion, jetzt schon bestellen?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in admin mode?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, can I?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Wie komme ich unter Windows 8 / 10 Home, Pro u. Bussines ins BIOS?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

How can I remove files and directorys from the file time list?

 /

Bei Windows 8 bzw 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /