NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Vybere typy ověření, o kterých se bude snažit server RAS vyjednávat. Vyjednávání bude probíhat v pořadí od nejvyšší úrovně zabezpečení k nejnižší úrovni zabezpečení. Jakmile se klient a server dohodnou na typu ověření, bude vyjednávání PPP probíhat podle příslušných RFC. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém zatřiďování Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 show interface
Zobrazí parametry rozhraní.
netsh routing ipx add filter
Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.
netsh ras delete authtype
Odstraní typ ověření ze serveru RAS.
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.14
17507

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Multiple windows with multiple monitors behave on Windows 11!

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Where can I download the free Avira AntiVir Personal?

 /

Sollte man die Daten Sicher Löschen auf Windows?

 /

Favoriten exportieren von Google Chrome z.B. auf ein Gast-Konto?

 /

Kann ich die kurzen Tür Notizen unter Windows 11 weiterhin erstellen?

 /

Change desktop background when Windows 11 or 10 is not activated?

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Desktop-Verknüpfung für das Ausführen-Dialog unter Windows 10 / 11 (Befehle)?

 /

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

Tweeter oder ein FaceBook Beitrag auf die Pinnwand!

 /