NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Vybere typy ověření, o kterých se bude snažit server RAS vyjednávat. Vyjednávání bude probíhat v pořadí od nejvyšší úrovně zabezpečení k nejnižší úrovni zabezpečení. Jakmile se klient a server dohodnou na typu ověření, bude vyjednávání PPP probíhat podle příslušných RFC. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém zatřiďování Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 show interface
Zobrazí parametry rozhraní.
netsh routing ipx add filter
Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.
netsh ras delete authtype
Odstraní typ ověření ze serveru RAS.
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.046

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Wie kann ich im Windows XP Explorer alle Unterordner öffnen?

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Ich möchte Q-Dir per Startparameter mit einem bestimmten Laufwerk im ersten Ordnerfenster starten?

 /

Bei Windows 7 die Bildschirmschoner Passwortabfrage abstellen?

 /

Speichern der Scans als JPEG-Dateien in WinScan2PDF, aber wie?

 /