NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.171
15783

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Can I displays all network connections and listening ports?

 /

Das Internet am Samsung Galaxy ist zu langsam, was tun?

 /

Trusted source?

 /

Was für Systemvoraussetzungen brauche ich in Windows 7/10 für Nutzung des XP-Mode?

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10/11!

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

Will my programs work with Windows 11?

 /

After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work!

 /

External hard disk standby disable Windows 10/11  (USB, eSATA)?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /