netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.093
15783

Console and PowerShell show the Date or customize the Time!

How do I change the position of the desktop clock?

Understand the shutdown command under MS Windows!

Ausdruck, Schrift verkleinern, mehr vom Verzeichnisbaum auf die Seite?

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

How do I improve working with the keyboard on Windows 10 / 11?(0)