netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.14
15783

Kann ich meine alten Windows Programme bei Windows-7 einsetzen?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Wie kann ich den Remote-Computer finden?

 /

Ähnliche Bilder gedreht, gespiegelt, verkleinert am Computer finden!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Can I find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

 /