NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.311
15783

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Sortieren der Bilder nach Ähnlichkeit und bessere Photos markieren!

 /

Was sind Platzhalter?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /