NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm

0.093

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /