NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm

0.077

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Datei vergleichen mit der Windows Eingabeaufforderung!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path? E.g, I can do this with?

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /