NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server pro vzdálený přístup. set addrassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. set addrreq - Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP. set broadcastnameresolution - Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.156
13275

Find the printer queue on Windows 11!

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Help with Notepad in MS Windows 11, 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Was ist der Unterschied zwischen Volume, Laufwerk und Partition?

 /

After downloading error message: Not a valid Win32 application, why!

 /

Who needs external uninstallers or cleaners on Windows 10?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, can I?

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Windows 10/11 Rechner geht nicht in Standby, warum?

 /

Where is MS Paint in Windows 10/11, can I find,  run, start?

 /

How can I sign up for or register for a Windows Live ID?

 /