NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Použití: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - jaký typ přístupu udělit ALL - Klientům je k dispozici server pro vzdálený přístup a všechny sítě, k nimž je připojen. SERVERONLY - Klientům je k dispozici pouze server pro vzdálený přístup. Poznámky: Nastaví, zda jsou přenosy v síti IP předávány od všech klientů sítím, k nimž je server pro vzdálený přístup připojen.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.156
17049

Was ist ein Papierformat?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Die Coronaviren sind zu Makroviren mutiert!

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

What is lock screen?

 /

Add another new email account in MS Outlook!

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

When writing with Word, switch to full page width!

 /

I want to crack the www.ebay.de account, is there a hack?

 /

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /