NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Použití: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - jaký typ přístupu udělit ALL - Klientům je k dispozici server pro vzdálený přístup a všechny sítě, k nimž je připojen. SERVERONLY - Klientům je k dispozici pouze server pro vzdálený přístup. Poznámky: Nastaví, zda jsou přenosy v síti IP předávány od všech klientů sítím, k nimž je server pro vzdálený přístup připojen.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.155
17049

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 / 11 Desktop!

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Explorer Downloadordner Ansicht Gruppierung abstellen auf Windows 11, 10!

 /

Windows 8 auf Windows 8.1 kostenlos updaten, bzw. upgraden!

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10 / 11!

 /

Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box!

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Ctrl+Alt+Delete when signing in on Windows 11 or 10!

 /

What is free space?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Admin!

 /