netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Použití: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - jaký typ přístupu udělit ALL - Klientům je k dispozici server pro vzdálený přístup a všechny sítě, k nimž je připojen. SERVERONLY - Klientům je k dispozici pouze server pro vzdálený přístup. Poznámky: Nastaví, zda jsou přenosy v síti IP předávány od všech klientů sítím, k nimž je server pro vzdálený přístup připojen.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS


Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.062
17049

Screensavers prevent under Windows 11, 10, 8.1, ...!

Detect in Quad-Explorer when it runs with administrator privileges!

Stress Test für den Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte auf MS Windows OS!

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

Rename files recursively in lower and upper case via the address bar!

Possibilities to send files or folder by email in the Quad Explorer on Windows!(0)