NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Sposób użycia: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mogą osiągnąć serwer dostępu zdalnego i wszystkie sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera dostępu zdalnego. Uwagi: Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer dostępu zdalnego jest przyłączony.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.186
16831

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

What I miss is being able to disconnect or connect the network drive?

 /

Only a few programs, Nenad?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

Do i have Windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Only show the directory of a file in a column, but how to?

 /