NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Sposób użycia: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mogą osiągnąć serwer dostępu zdalnego i wszystkie sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera dostępu zdalnego. Uwagi: Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer dostępu zdalnego jest przyłączony.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.187
16831

Error message: You might not have enough rights!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Can I enable Dark Mode in Windows 11?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Was ist SmartScreen?

 /

For Windows 10/11, the sound settings are missing, why?

 /

Windows 11/10 cannot right-click on the desktop!

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Hidden and System Files in MS Windows Explorer and Quad-Explorer, (show, hide)!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Kann ich AlwaysMouseWheel immer minimiert starten (To-Tray)?

 /