netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Sposób użycia: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametry: mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mogą osiągnąć serwer dostępu zdalnego i wszystkie sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera dostępu zdalnego. Uwagi: Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer dostępu zdalnego jest przyłączony.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm
0.171
16831

Turn off DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

 /

Habe W7 über Vista installiert, mein Outlook mit allen Kontaktdaten ist weg!

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /