NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set access ? Format: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Parametre: mode - hvilken type adgang, der gives ALL - klienter har adgang til RAS-serveren og alle dens forbundne netværk. SERVERONLY - klienter har kun adgang til RAS-serveren. Bemærkninger: Angiver om en klients IP-netværkstraffik videresendes til de(t) netværk, som RAS-serveren er forbundet med.

NETSH / RAS / IP / SET / ACCESS

netsh ras ip set access - Windows 2000/XP - Kommandoer Bestemmer om klienter har afgang udover / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Lytter efter RAS-servermeddelelser.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-forbindelser.
netsh routing ip rip add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
netsh diag connect mail
Opret forbindelse til postserveren.
netsh routing ip igmp delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/access.htm

0.061

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /