NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add acceptfilter - Tilføjer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages på en grænseflade. add announcefilter - Føjer et filter til ruter, som er annonceret på en grænseflade. add interface - Konfigurerer RIP på den angivne grænseflade. add neighbor - Tilføjer en RIP-nabo på en grænseflade. add peerfilter - Tilføjer et filter til servere, der kan godkendes som peers.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD

netsh routing ip rip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set interface
Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurationsparametrene for mobilitet.
netsh routing ipx add staticroute
Tilf?jer en statisk rute i rutetabellen.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add.htm

0.061

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-10/8.1)?

 /

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Windows

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /