NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. mode - režim ENABLED - povolí vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP. DISABLED - zakáže vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP.

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows 2000/XP - Příkazy Určuje, zda bude vysílání překladu adres / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Určuje, zda bude vysílání překladu adres / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.171
19368

Ändern des Product Key´s in Windows 10/11 für eine Neu-Aktivierung?

 /

What is PowerShell?

 /

Understand the shutdown command under MS Windows!

 /

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

What is a browser?

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10/11?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Only use the external monitor on the Surface Pro or laptop at Win 10/11!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Check if there is a file path via PowerShell?

 /

Create desktop shortcut in Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Die Stop Uhr auf Windows 10!

 /