NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. mode - režim ENABLED - povolí vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP. DISABLED - zakáže vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP.

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows 2000/XP - Příkazy Určuje, zda bude vysílání překladu adres / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.062

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

NewFileTime Video!

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Importieren Sie Text und Windows Befehl aus der Ini-Datei!

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /