NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » broadcastnameresolution

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set broadcastnameresolution ? set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED Angir om kringkastingsnavneløsing skal aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av NetBIOS over TCP/IP. mode - modusen ENABLED - aktiverer kringkastingsnavneløsing ved hjelp av NetBIOS over TCP/IP. DISABLED - deaktiverer kringkastingsnavneløsing ved hjelp av NetBIOS over TCP/IP.

NETSH / RAS / IP / SET / BROADCASTNAMERESOLUTION

netsh ras ip set broadcastnameresolution - Windows 2000/XP - kommando Angir om kringkastingsnavnel?sing skal / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, broadcastnameresolution, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete interface
Sletter IP-videresending p? et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/broadcastnameresolution.htm
0.061

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Don't Sleep Parameter Beispiel!

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /