netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. method - vhodná metoda AUTO - automaticky přiřadí adresy IP pomocí DHCP. Není-li server DHCP k dispozici, bude přiřazena libovolná soukromá adresa. POOL - přiřadí adresu IP z fondu serveru RAS.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.14
15829

Wie oft darf Windows 7 aktiviert werden?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Wie oft darf Windows 7 aktiviert werden?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Wozu den System Maus-Zeiger verstecken (Windows)?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Registrieren Sie * .qdr für den benutzerdefinierten Start von Quad-Explorer!

 /