NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. method - vhodná metoda AUTO - automaticky přiřadí adresy IP pomocí DHCP. Není-li server DHCP k dispozici, bude přiřazena libovolná soukromá adresa. POOL - přiřadí adresu IP z fondu serveru RAS.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.186
15829

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

 /

Enter emoji using the touch keyboard (on-screen keyboard) on Windows 10/11!

 /

Kann ich Windows 8.1 upgraden auf Windows 11?

 /

Add multiple folders to compare photos under Windows 11, 10, ...!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 11,  10, 8.1, ...?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar!

 /

Activate debugging mode on Windows 10, but how?

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10/11 to insert text?

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

Difference download or just view pictures?

 /