NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. method - vhodná metoda AUTO - automaticky přiřadí adresy IP pomocí DHCP. Není-li server DHCP k dispozici, bude přiřazena libovolná soukromá adresa. POOL - přiřadí adresu IP z fondu serveru RAS.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.203
15829

Mauszeiger Größe beim Anmeldebildschirm ändern in Windows-7?

 /

Change Windows 10 and 11 Sleep Settings, can I?

 /

What are image formats?

 /

Command line and shut down the computer!

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Schnelles Testen / Erkennen Festplatten und Laufwerke sowie Pfad!

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

Hellichkeitseinstellung Windows 10, ohne Bildschirmregler?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Download ISS Web Server for Windows 10/11 good and for free!

 /

What is TWAIN?

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /