NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. method - vhodná metoda AUTO - automaticky přiřadí adresy IP pomocí DHCP. Není-li server DHCP k dispozici, bude přiřazena libovolná soukromá adresa. POOL - přiřadí adresu IP z fondu serveru RAS.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví metodu, podle které server RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.062

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Alpha-Transparency?

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /