NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS. delete link - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.233
12677

Desktop-OK den Zugriff beim Defender Ordner-Schutz W10 gewähren!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

The credential management on Windows 10!

 /

Enable standard desktop icons under Windows 10!

 /

Update Windows 10 to Windows 10 as a repair option!

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Toolbar aktivieren bei Firefox, bitte um Hilfe?

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /