netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS. delete link - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / DELETE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.046
12677

Start the system configuration tools in Windows (11, 10, 8.1 and 7)!

Questions and answers about the Alternative Run dialog for Windows!

Laufwerke optimieren über die Eingabeaufforderung?

Neue Favoriten Befehl fürs Ausführen-Dialog in Run-Command erstellen!

Treiber Abfrage über die Eingabeaufforderung in Windows (11, 10, 8.1, ...)!

Remove or add delete at restart via Microsoft File Explorer Menu!(0)