NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm
0.202
18729

What is a documents directory?

 /

Can I list (see) all users via command line?

 /

Wie bekomme ich in CityVille mehr Energie, gibt es hier einen Trick?

 /

Where is the fonts directory in Windows-7 (find and open)?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Die Mausspur bei Windows 8.1 / 10 ist recht nervig, kann man diese abstellen?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Marking pictures by quality, possibilities by comparison!

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

OneDrive cannot connect to Windows!

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen!

 /