NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm

0.062

Gesendete Objekte Thunderbird Ordner (ändern, Einstellungen)?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Hilfe Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Soundschema in Windows 8.1/10 anpassen, oder deaktivieren (Startsound, usw)?

 /

How to change the Windows 8 / 8.1 indexing options (advanced searching)?

 /