NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm
0.125
18729

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Was sind Programm -Argumente -Parameter, -Variablen?

 /

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

Hilfe, kann die Windows 8.1 Bildschirmtastatur nicht finden, öffnen, oder starten!

 /

Problems with Remote Desktop under MS Windows 11, 10, ...!

 /

What is a windows console?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any Windows file and folder!

 /

Hide cursor after Windows 11/10 update is gone, what did I do wrong?

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

What is a quotation marks?

 /

Die Dauer/Länge von MP3-Dateien und Videos vom Ordner im Datei-Explorer!

 /

Drucker Anschluss mit Standard Parallel Port fehlt am PC, was kann ich machen?

 /