netsh ras delete link - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm
0.186
18729

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Linke und rechte Pfeiltaste zum Auswählen / Abwählen des Bildes in der Listenansicht!

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Favoriten richtig verwalten, oder löschen (alle 4 Explorer Ansichten öffnen)?

 /

What is Drop and Drag?

 /